+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr 6

Príspevky na podporu zamestnávateľov a SZČO v súvislosti s COVID-19

» Dane, odvody a účtovníctvo

Vláda schválila opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu na Slovensku. čitaj ďalej

nov18

Zásadné zmeny v rámci novely zákona o dani z príjmu

» Dane, odvody a účtovníctvo

Viete už, aké zmeny prinesie novela zákona o dani z príjmu od 1.januára 2020, ktorá sa dotkne daňovníkov s aktívnymi príjmami? Vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane si tak niektorí zamestnanci a živnostníci po splnení stanovených podmienok môžu od nového roka o niečo prilepšiť. K pozitívnej zmene tiež dôjde v oblasti platenia dane z príjmu právnických osôb a živnostníkov, kedy si firmy s obratom do 100 000 eur budú uplatňovať nižšiu daň. čitaj ďalej

sep25

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

» Dane, odvody a účtovníctvo

Od 1.1.2016 platí osobitná úprava zákona č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty o uplatňovaní dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Hlavným účelom úpravy bolo pomôcť malým a stredným podnikateľom a umožniť im posunúť si svoje daňové povinnosť až na dobu, kedy príjmu platbu od svojich odberateľov. čitaj ďalej

aug27

Registrácia k DPH

» Dane, odvody a účtovníctvo

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií k DPH. V prípade splnenia príslušných podmienok je registrácia možná pre zdaniteľné osoby. čitaj ďalej

jún 3

eKasa je už tu! Aké zmeny priniesol nový systém? Odpovedali sme pre časopis PrintProgress

» Dane, odvody a účtovníctvo

Opäť sme sa rozhodli s Vami podeliť o úspešný príspevok, ktorý bol uverejnený pre čitateľov odborného časopisu PrintProgress. Dnes ho otvárame aj pre Vás. čitaj ďalej

mar21

Čo s PHL pred spracovaním účtovnej závierky? Nadspotreba!

» Dane, odvody a účtovníctvo

Niektoré výdavky sú v plnej výške daňovo uznané, ale naopak niektoré sú limitované. čitaj ďalej

júl26

Čo keď nemáte peniaze na zaplatenie dane?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Ak zistíte v marci, že nemáte dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zaplatenie dane z príjmov môžete požiadať daňový úrad o odklad daňového priznania. Finančné riaditeľstvo SR umožnilo podnikateľom odklad daňového priznania z dôvodu dodatočného, ale úplného zhromaždenia dokladov, alebo práve na našetrenie peňazí potrebných na úhradu dane z príjmov. čitaj ďalej

mar 6

Otec na materskej dovolenke

» Dane, odvody a účtovníctvo

Predchádzajúci blog sa venoval tomu, čo všetko by sme mali vedieť o materskej dovolenke. V tejto téme budeme pokračovať, avšak pozornosť obrátime na otca. čitaj ďalej

mar 6

Aké má firma povinnosti po jej založení ?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Aké sú povinnosti po založení spoločnosti s ručeným obmedzeným? čitaj ďalej

jan24

Priznanie k nehnuteľnosti treba podať už v januári

» Dane, odvody a účtovníctvo

Daň z nehnuteľností patrí medzi miestne dane a tak aj správcom dane z nehnuteľností je preto obec, alebo mesto kde sa nehnuteľnosť nachádza. Priznanie k nehnuteľnosti sa práve preto nepodáva na daňovom úrade, ale na obecnom resp. mestskom úrade, podľa príslušnosti nehnuteľnosti. čitaj ďalej

okt 9

Príležistostný príjem v novele daňového zákona

» Dane, odvody a účtovníctvo

Hrozí koniec príležistostných príjmov ako ich poznáme čitaj ďalej

sep19

jún27

Mgr. Martin Lazarčík pre Hospodárske noviny

» Dane, odvody a účtovníctvo

Dnes náš konateľ Mgr. Martin Lazarčík odpovedal v Hospodárskych novinách v časti: ,,20 otázok o voľbe formy podnikania''. čitaj ďalej

máj 9

Transferové oceňovanie I. - čo to vlastne je?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Transferové oceňovanie je jedna z relatívne novších tém a veľa ľudí nevie presne, čo to je, ktoré transakcie sú ovplyvnené transferovým oceňovaním a medzi akými osobami sa využíva transferové oceňovanie. V nasledujúcich riadkoch si priblížime práve túto tematiku. čitaj ďalej

máj 3

Čo ak zistíte, že ste podali nesprávnu účtovnú závierku?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Aj keď by sa to nemalo stávať, v praxi sa však môže stať, že účtovník podal daňové priznanie a účtovnú závierku s chybami. Na rozdiel od daňového priznania zákon o účtovníctve nepozná pojem opravná alebo dodatočná súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky a rovnako ani v elektronickom formulári účtovných výkazov nie je možnosť začiarknuť „opravná“ alebo „dodatočná“ súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky. Účtovná závierka sa zostavuje len ako riadna, mimoriadna alebo priebežná. čitaj ďalej

mar27

Daňová uznateľnosť nákladov / výdavkov

» Dane, odvody a účtovníctvo

Najčastejšou otázkou, ktorú podnikatelia smerujú k svojim účtovníkom je ,,Čo si môžem dať do nákladov?“ V niektorých prípadoch je odpoveď jednoznačná, v iných zase nie. čitaj ďalej

mar24

Ako sa vyrovnať s nadspotrebou pohonných látok (PHL) ?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Pri používaní motorového vozidla si môžu spoločnosti samé vybrať spôsob, akým budú postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL, pričom im zákon ponúka vybrať si jeden z troch možných ustanovených spôsobov. čitaj ďalej

feb 6

Ako predísť daňovému nedoplatku?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Jednou z najdôležitejších daňových povinností roku je podať daňové priznanie. Táto povinnosť predstavuje pre daňový subjekt v ustanovenej lehote priznať daň a príslušnú daň v tejto lehote aj zaplatiť. Výsledkom splnenia tejto povinnosti je v praxi buď daňový preplatok alebo daňový nedoplatok. Daňový preplatok predstavuje pre daňový subjekt ten lepší prípad, čo však robiť v tom opačnom prípade? čitaj ďalej

jan31

Spoločnosť v kríze III. - ako predchádzať kríze (seriál o kríze)

» Dane, odvody a účtovníctvo

V predchádzajúcich blogoch o spoločnostiach v kríze TU a TU sme sa venovali najskôr vysvetleniu pojmov krízy, príslušným novinkám v Obchodnom zákonníku z oblasti „Spoločnosť v kríze“ a možnostiam riešení krízy, ktorými sú úpravy pomeru vlastného imania a záväzkov na požadovaný pomer transakciami so záväzkami alebo s vlastným imaním. čitaj ďalej

nov10

Ako zaregistrovať registračnú pokladnicu?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Elektronickú registračnú pokladnicu musia používať podnikatelia, ak prijímajú tržby v hotovosti. Používanie elektronickej registračnej pokladnice sa týka predaja tovaru alebo zákonom vymedzených služieb. čitaj ďalej

okt28

Spoločnosť v kríze I.

» Dane, odvody a účtovníctvo

Spoločnosť sa v dôsledku nezvládnutia reakcie na zmeny vonkajšieho alebo vnútorného prostredia môže ocitnúť v kríze. Aké poznáme krízy, ako je definovaná spoločnosť v kríze podľa Obchodného zákonníka a ďalšie iné podrobnosti si rozoberieme v nasledujúcich riadkoch. čitaj ďalej

sep26

Rozdiely medzi vedením účtovníctva pre živnostníkov a vedením účtovníctva pre s.r.o.

» Dane, odvody a účtovníctvo

Živnostníci, ktorí plánujú prejsť na podnikanie pod hlavičkou právnej formy s.r.o., by mali počítať mimo iného aj s nárastom ceny za vedenie účtovníctva. Má to niekoľko dôvodov, ktoré si priblížime v tomto blogu. čitaj ďalej

apr11

Sponzoring

» Dane, odvody a účtovníctvo

Na podporu a rozvoj športu na Slovensku sa dlhé roky využíval inštitút sponzoringu klubov alebo jednotlivcov, nakoľko sponzor si mohol tento výdavok uplatniť ako daňovo uznateľný. Od 1.1. 2016 je táto možnosť podporovania športu znova aktuálna, nakoľko v novembri roku 2015 bol prijatý nový zákon o športe, ktorý definoval sponzorské plnenie. čitaj ďalej

mar23

Zdaňovanie príjmov umelcov od 1.1. 2016

» Dane, odvody a účtovníctvo

Od 1.1. 2016 sa zjednotil spôsob odmeňovania umelcov a zdaňovanie príjmov autorov za výkon umeleckého diela. Rámec pre problematiku autorského práva tvoril do 31.12. 2015 účinný zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Od 1.1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. čitaj ďalej

mar21

Povinnosti elektronického obchodu (e-shop)

» Dane, odvody a účtovníctvo

Elektronické obchody (ďalej ako „eshop“) musia spĺňať a sledovať veľké množstvo nariadení najmä v oblasti zákona o DPH ako napr.obrat a charakter cieľového zákazníka, ale aj nariadenia vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov. čitaj ďalej

dec 3

Nový režim uplatňovania DPH v roku 2016

» Dane, odvody a účtovníctvo

Novela zákona o DPH nám od roku 2016 prináša novinku v spôsobe uplatňovania DPH. V zákone 222/2004 o dani z pridanej hodnoty pribudne od 1.1.2016 § 68d, v ktorom sa upravuje uplatňovanie dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. čitaj ďalej

nov 2

Vedenie účtovníctva - externe alebo interne?

» Dane, odvody a účtovníctvo

Právnické aj fyzické osoby - podnikatelia, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú podnikateľskú činnosť majú zo zákona povinnosť viesť účtovníctvo, ktoré musí správne a pravdivo odrážať ekonomickú situáciu podniku. čitaj ďalej

sep20

Cezhraničná DPH v rámci EÚ a mimo EÚ - 3.časť (seriál o DPH)

» Dane, odvody a účtovníctvo

V minulej (druhej) časti zo série blogov o dani z pridanej hodnoty sme svoju pozornosť zamerali na výhody a nevýhody fungovania spoločnosti ako platiteľa/neplatiteľa DPH. Tento blog sa týkal výlučne obchodov v rámci Slovenskej republiky. čitaj ďalej

sep 8

Rozdiely medzi platiteľom a neplatiteľom DPH - 2.časť (seriál o DPH)

» Dane, odvody a účtovníctvo

V predošlom blogu o dani z pridanej hodnoty sme sa venovali vysvetleniu základných pojmov a zjednodušenému princípu fungovania DPH. Ďalej sme načrtli tému, či je/nie je pre spoločnosti výhodné byť platiteľom DPH a práve tejto problematike sa budeme ďalej venovať podrobnejšie. čitaj ďalej

aug12

Základné pojmy a princípy z oblasti DPH - 1.časť (seriál o DPH)

» Dane, odvody a účtovníctvo

Počas svojej podnikateľskej činnosti sa každý skôr či neskôr stretne s problematikou dane z pridanej hodnoty. Táto téma robí vzhľadom na svoju rozsiahlosť problémy ako začínajúcim, tak aj dlhoročným podnikateľom. čitaj ďalej