+421 238 105 909
sk

en de hu

Blognov10

Ako zaregistrovať registračnú pokladnicu?

Elektronickú registračnú pokladnicu musia používať podnikatelia, ak prijímajú tržby v hotovosti. Používanie elektronickej registračnej pokladnice sa týka predaja tovaru alebo zákonom vymedzených služieb.

Od roku 2012 musia podnikatelia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) s fiskálnym modulom. Fiskálny modul je nezávislé zariadenie, ktorého úlohou je sledovanie a ukladanie informácií o hotovostných pokladničných dokladoch. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa neustále novelizuje.

Od 1.1.2015 si podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH môže kúpiť len takú pokladnicu - ERP, ktorú bude možné pripojiť online na internet. Daňový úrad tak má prístup k údajom o tržbách. Má to výhody aj pre podnikateľov – odpadla povinnosť evidencie archívu pre žurnál a denné správy pre daňové účely, keďže tieto daňové údaje z dokladov sú online na daňovom úrade.

Ako ju teda zaregistrovať ?

Pri kúpe pokladnice – ERP podnikatelia dostanú certifikát a knihu pokladnice. Potom musia túto pokladnicu - ERP registrovať na daňovom úrade. Postup od kúpy po samotné používanie pokladnice – ERP je nasledovný:

Po kúpe pokladnice - ERP treba priniesť na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti na oddelenie registra za účelom pridelenia daňového kódu pokladnice (DKP), tieto doklady:

  • certifikát ERP
  • knihu pokladnice s vyplnenou prednou stranou
  • výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

Takýto úkon spravia len majiteľovi živnosti alebo štatutárovi spoločnosti a to v čase úradných hodín pre Register, bez poplatku na počkanie. Spravidla sa nečaká. V prípade poverenej osoby sa vyžaduje splnomocnenie s uvedením úkonu - prihlásenie, zaevidovanie a pridelenie DKP ERP - pre splnomocnenca. Pre tento úkon nie je potrebné doniesť samotnú pokladnicu - ERP na daňový úrad!!!

Po registrácií na daňovom úrade je nutné sa opäť vrátiť do servisného strediska s potvrdenou knihou a certifikátom na sfiskalizovanie pokladnice - ERP. Ak budú dodané podklady, tak aj programovanie položiek.

Na tomto mieste ďalej vyplníte formulár s požadovanými údajmi v hlavičke účtenky pre potreby fiskalizácie:

  • Obchodný názov
  • IČO
  • DIČ/IČ DPH
  • Sídlo/adresa prevádzky
  • DKP
  • Číslo ŽR/OR

Tieto údaje je možné zapísať do fiskálnej pamäte len raz, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť. Akákoľvek zmena čo i len v interpunkcii po fiskalizácii vyžaduje výmenu fiskálnej pamäte. Následne budete servisnou organizáciou informovaní o možnosti prevzatia ERP na používanie.

Pokladnica z druhej ruky

Záujemca o pokladnicu – ERP si nemusí vždy kupovať novú pokladnicu – ERP, môže si ju kúpiť aj „z druhej ruky“. Vtedy musí najskôr pôvodný majiteľ ísť na daňový úrad a odhlásiť pokladnicu – ERP, potom musí ísť nový majiteľ do servisného strediska, kde dostane novú knihu pokladnice a certifikát ERP a postup je rovnaký ako pri úplne novej pokladnici.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 10.11.2016