+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep20

Cezhraničná DPH v rámci EÚ a mimo EÚ - 3.časť (seriál o DPH)

V minulej (druhej) časti zo série blogov o dani z pridanej hodnoty sme svoju pozornosť zamerali na výhody a nevýhody fungovania spoločnosti ako platiteľa/neplatiteľa DPH. Tento blog sa týkal výlučne obchodov v rámci Slovenskej republiky.

Ale čo ak podnikateľský subjekt potrebuje nakúpiť materiál/softvér/suroviny zo zahraničia, alebo našiel v zahraničí odberateľskú základňu pre svoje produkty a služby?

Z legislatívneho a geografického hľadiska je potrebné sa pozrieť na dva typy fakturácie dane z pridanej hodnoty. Jeden sa týka DPH v Európskej únii a druhý zasa tzv. tretích krajín (krajiny mimo EÚ).

Na začiatok si uvedieme zjednodušené pravidlá takejto fakturácie:

1) neplatca DPH vystavuje faktúry zásadne bez DPH – v minulom blogu sme si povedali, že DPH „nerieši“

2) platca DPH vystavuje faktúry pre subjekty, ktoré nemajú IČ DPH vždy s DPH (teda pre nepodnikateľov a neplatcov DPH). Pre ostatné subjekty s IČ DPH fakturuje bez DPH.

Ako to vyzerá s DPH v Európskej únii?

  • platca DPH v SR predáva (vystavuje faktúru) platcovi DPH (z EÚ) – bez DPH
  • platca DPH v SR predáva neplatcovi DPH (z EÚ) – s DPH
  • neplatca DPH v SR predáva neplatcovi DPH (z EÚ) – bez DPH
  • neplatca DPH v SR predáva platcovi DPH (z EÚ) - bez DPH

A takáto je situácia s DPH mimo EÚ (v tretích krajinách)

  • platca DPH v SR predáva (vystavuje faktúru) platcovi DPH (mimo EÚ) – bez DPH
  • platca DPH v SR predáva neplatcovi DPH (mimo EÚ) – bez DPH
  • neplatca DPH v SR predáva neplatcovi DPH (mimo EÚ) – bez DPH
  • neplatca DPH v SR predáva platcovi DPH (mimo EÚ) - bez DPH

Je potrebné ešte spomenúť zopár povinností zvlášť pre neplatcov DPH pri nákupoch z EÚ resp. mimo EÚ.

Pred nákupom služby z EÚ je povinný neplatiteľ DPH sa registrovať podľa par. 7 odsek a, zákona o DPH (samozrejme v iba v prípade, že už nie je plnohodnotným platiteľom DPH).

Registráciou podľa paragrafu 7, odsek a) sa podnikateľský subjekt nestáva plnohodnotným platiteľom DPH, sú však povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby. Dôležitým faktom je, že pri takomto nákupe subjekty nemajú nárok na odpočítanie dane.

Ak neplatiteľ nakupuje službu mimo EÚ je povinný každú túto prijatú službu samozdaniť.

Samozdanenie prijatej služby prebieha tak, že slovenský subjekt (odberateľ) si zo sumy na faktúre bez DPH vypočíta podľa slovenskej sadzby daň (DPH).

Túto vypočítanú sumu DPH si môže ako platiteľ DPH zároveň aj v plnej výške odpočítať v rovnakom zdaňovacím období, v ktorom urobil samozdanenie. Preto výsledná daňová povinnost z tejto transakcie je pre neho nulová.

Cenou jeho nákupu je len fakturovaná suma od dodávateľa, avšak legislatíva DPH určuje povinnost použiť hore uvedený postup.

Neplatca DPH nakúpil tovar z EÚ – do čiastky 14000 EUR je táto situácia bez problémov. Presiahnutím tejto sumy sa musí registrovať pre DPH podľa paragrafu 7 zákona o DPH.

Ak nakúpil tovar mimo EÚ, musí tento subjekt sledovať colné predpisy, ak zákon o DPH neustanovuje inak.

Európska únia svojou legislatívou vôbec nepodporuje a neuľahčuje cezhraničné podnikanie a časté zmeny v tejto oblasti robia celý proces menej flexibilným. Pritom najmä v dnešnej dobe online podnikania a IT by sa celá politika tvorby zákonov mala uberať opačným smerom.

Podľa posledných správ je v plánoch Európskej únie vytvoriť jednotné zákony na podnikanie, ktoré by boli platné v vo všetkých členských štátoch a podnikanie by značne sprehľadnili.

Autor: © Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 20.9. 2015