+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep19

Materská ,, dovolenka '' v kocke

Všetko, čo by ste mali vedieť o materskom

Každá žena má pred nástupom na materskú dovolenku veľa otázok. Koľko eur mesačne dostanem? Ako mám o ňu požiadať? Kedy a kde mám o ňu požiadať? Odpovede práve na tieto a ďalšie otázky sa dočítate v tomto blogu.

Nárok na materskú dovolenku

Nárok na materskú dovolenku vzniká, ak ste boli nemocensky poistená najmenej 270 dní za posledné 2 roky. Najskorší možný termín odchodu na materskú dovolenku je 8 týždňov pred plánovaným dňom pôrodu. Ženám, ktoré majú rizikové tehotenstvo sa poskytuje práve táto možnosť, inak je štandardný nástup na materskú dovolenku 6 týždňov pred pôrodom. Okrem matky môže na materskú dovolenku nastúpiť aj otec dieťaťa (ak matka dieťaťa zomrela alebo po dohode s matkou), ale v tomto prípade nie skôr ako 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Ako dlho sa materské poberá záleží od počtu narodených detí. Pri jednom dieťati je dĺžka materskej 34 týždňov (ak matka sama vychováva dieťa je to 37 týždňov), pri dvoch a viacerých deťoch 43 týždňov.

Žiadosť o materské

Je potrebné rozlišovať 2 rôzne pojmy. Nárok na materskú dovolenku majú len zamestnané ženy, ktoré žiadajú o voľno v práci. Pričom žiadosť o materské je žiadosťou o finančný príspevok od sociálnej poisťovne a na ten majú nárok aj ostatné ženy, ktoré splnili podmienku nároku na materské.

O tom, že odchádzate na materskú dovolenku musíte najskôr informovať zamestnávateľa, aj so správou od gynekológa, ktorá zároveň slúži ako žiadosť o materské. Lekár v žiadosti potvrdí očakávaný deň pôrodu. Zamestnávateľovi potom vzniká povinnosť to oznámiť Sociálnej poisťovni. Počas obdobia, kedy žena poberá materské, zamestnávateľovi neplynie odvodová povinnosť.

Výpočet materského

Od 1. mája 2017 nastala zmena vo výpočte materského. Suma sa vypočítavala zo 70 % denného vymeriavacieho základu vypočítaného z vašej hrubej mzdy, ale po zmene je to zo 75% denného vymeriavacieho základu.

Uvedieme si príklad na výpočet materského. Ak vaša hrubá mzda bola počas predchádzajúcich 12 mesiacov 600 eur a na výplatu ste v čistom mali 481,09 eur, výška vašej materskej bude:

Suma denného vymeriavacieho základu nesmie prekročiť maximálny vymeriavací základ 58,0603 €.

Ženy sa tak dostanú skoro na rovnakú hranicu, ako to bolo v ich pôvodnom zamestnaní. Pri mesiaci s počtom 31 dní dostanete len o 22,46 eur menej, ako ste dostávali vo vašom zamestnaní.

Najlepšiu výšku materského majú ženy s nadštandardným príjmom. Aj táto hranica sa od 1. mája 2017 zvýšila. V mesiaci s 31 dňami bolo materské v maximálnej hodnote 918,20 eur a po zmene je strop na výške 1260 eur. Nadštandardný príjem u žien nie je obvyklý v každom regióne alebo na každej pracovnej pozícii.

Tip: Ako si zvýšiť materské napriek tomu, že ste v posledných 12 mesiacoch mali nízky príjem?

Ako sme na začiatku blogu uviedli, materské sa vypočítava z vašej hrubej mzdy za posledných 12 mesiacov. Do úvahy prichádza možnosť zmeniť zamestnávateľa najmenej 90 dní pred nástupom na materskú dovolenku. Vtedy by sa pre vás najlepšie javila dohoda so zamestnávateľom, aby vám nastavil taký príjem, ktorý by vám maximálne materské zabezpečil. Potom by sa výška materského vypočítavala z príjmu u posledného zamestnávateľa, hoci ste za posledných 12 mesiacov mali viac ako 1 zamestnávateľa. Je potrebné spomenúť, že ak by ste počas týchto 90 dní boli práceneschopné, tieto dni sa vylučujú pri výpočte materského.

Takéto zmeny potešia budúce matky, ale rovnako je toto zvýšenie šanca aj pre otcov v prípade, ak majú lepšie mzdy ako matky. Kedy sa oplatí, aby odišiel otec na materskú dovolenku, aké sú podmienky, výpočet výšky materského a príklady z praxe sa dozviete v našom budúcom blogu.

R.K. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 19.9.2017