+421 238 105 909
sk

en de hu

Blognov18

Zásadné zmeny v rámci novely zákona o dani z príjmu

Viete už, aké zmeny prinesie novela zákona o dani z príjmu od 1.januára 2020, ktorá sa dotkne daňovníkov s aktívnymi príjmami? Vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane si tak niektorí zamestnanci a živnostníci po splnení stanovených podmienok môžu od nového roka o niečo prilepšiť. K pozitívnej zmene tiež dôjde v oblasti platenia dane z príjmu právnických osôb a živnostníkov, kedy si firmy s obratom do 100 000 eur budú uplatňovať nižšiu daň.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu, ktorá nepodlieha dani a o ktorú si môžu daňovníci znížiť základ dane pri splnení niektorých zákonom stanovených podmienok. Ide v podstate o daňové zvýhodnenie, ktorého výsledok je platenie nižšej dane z príjmu

Základ dane si môže znížiť v roku 2020 iba daňovník s tzv. aktívnymi príjmami, ktorými sú príjmy podľa: - § 5 zákona o dani z príjmov – príjmy zo závislej činnosti (teda zo zamestnania) - § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov – príjmy z podnikania (napríklad zo živnosti) - § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad z vytvorenia diela)

Nezdaniteľnú časť základu dane si nesmú teda uplatňovať fyzické osoby na svoje tzv. pasívne príjmy (napríklad z prenájmu nehnuteľnosti), alebo právnické osoby (napríklad s.r.o. alebo a.s.). Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka sa odvodzuje od platného životného minima (210,20 eur). Zo zákona sa nezdaniteľná časť počítala ako 19,2-násobok sumy životného minima. Tento výpočet sa od januára 2020 mení na 21-násobok sumy životného minima. Zvýšenie násobku prinieslo zvýšenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka z 328,12 eur na 367,85 eur. Ročne táto suma podľa novely zákona predstavuje 4414,20 eur.

Pri určení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa bude posudzovať, či je daňovníkov základ dane nižší alebo vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima (po starom to bol 100-násobok sumy životného minima). Hranica sa teda posunula nadol. Oproti roku 2019, kedy hranica na posúdenie uplatnenia bola 21 020,00 eur, sa znížila na 19 506,56 eur. Toto opatrenie teda viac pocítia ,,nízkopríjmoví“ zamestnanci. Naopak, daňovníci s veľmi vysokými príjmami nemajú nárok na žiadnu nezdaniteľnú časť, a teda toto vylepšenie vo svojich výplatách neuvidia.

Zníženie dane z príjmu právnických osôb z 21% na 15%

S účinnosťou od 1.januára 2020 tiež klesne daň z príjmu právnických osôb z 21% na 15%. Zmena sa bude týkať všetkých podnikateľských subjektov a živnostníkov, ktorých výška obratu nepresahuje 100 000 eur. Zníženú sadzbu dane je možné si uplatniť už za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.januára 2020. Finstat podľa dát z roku 2018 uvádza, že nová daň sa dotkne dvoch tretín slovenských podnikov, ktoré od budúceho roka môžu platiť nižšiu daň.

Čo sa týka daňového priznania podávaného v budúcom roku, podľa ktorého sa budú platiť dane za rok 2019, všetky firmy budú platiť 21% - nú sadzbu. Nižšia daň sa bude platiť za rok 2020 až v roku 2021.

Hlavným dôvodom zmeny je podpora malých a stredných podnikov, zlepšenie transparentnosti systému, zefektívnenie výberu daní a zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky. Na druhej strane však zmena výšky sadzby daní môže viesť k deleniu obratov podnikateľských subjektov do viacerých firiem, aby nebol prekročený limit a mohli si tak uplatniť nižšiu sadzbu.

Platenie preddavkov na daň z príjmu právnických osôb

V prípade platenia preddavkov na obdobie, počas ktorého nebude jasné, či bude podmienka obratu splnená, a teda nevieme vopred určiť, aká výška dane bude uplatnená, pre výpočet preddavkov, sa použije sadzba dane 21%.


Súvisiace články:


Dominika Keráková ©Corlonez a.s., Dátum: 18.11.2019