+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar21

Povinnosti elektronického obchodu (e-shop)

Elektronické obchody (ďalej ako „eshop“) musia spĺňať a sledovať veľké množstvo nariadení najmä v oblasti zákona o DPH ako napr.obrat a charakter cieľového zákazníka, ale aj nariadenia vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov.

Za posledné 2 roky sa značne vplyvom európskej legislatívy ohľadom dani z pridanej hodnoty a zákona o ochrane osobných údajov zmenili náležitosti, ktoré by dnes mal každý elektronický obchod spĺňať. Väčšina eshopov o týchto neustále sa meniacich povinnostiach netuší a v prípade ich neplnení im hrozia pokuty.

Nebudeme sa zaoberať povinnosťami ohľadom registrácie firiem na DPH po prekročení obratu 49 790 EUR a dobrovoľnej registrácie na DPH, nakoľko tejto problematike sme sa už v našich blogoch venovali podrobnejšie. Zhrnieme si základné parametre, ktoré by mali eshopy dodržiavať pri svojej činnosti.

Predaj na SR

Budeme predpokladať, že náš vzorový eshop je platcom DPH a venuje sa predaju napr. športového oblečenia. Na Slovensku eshop predáva tovar s cenou vrátane DPH a musí sledovať charakter koncového zákazníka. Nepodnikateľovi alebo aj firme - neplatcovi DPH predáva za cenu s DPH, pričom táto DPH je pre neho DPH na výstupe a nemôže si ju „započítať“.

Predaj mimo SR (EÚ)

Pri predaji tovaru fyzickým osobám mimo SR, do Európskej únie, musí eshop sledovať v každej krajine v ktorej predáva svoj tovar limit pre registráciu na DPH v tomto členskom štáte. Každá z krajín EÚ má tento limit iný, no stačí si zapamätať limit 35 000 EUR. V tomto prípade hovoríme o tzv. zásielkovom predaji a po prekročení tohto limitu sa musí registrvoať na DPH v každom z členských štátov.

Predaj do USA a tretích krajín

Predaj fyzickým osobám do USA so slovenskou firmou je zložitý, treba sledovať a mať prehľad o nariadeniach v celej federácii. Tu sa naskytá otázka založenia americkej spoločnosti či využitie americkej distribučnej spoločnosti, ktorá Vašej slovenskej firme (platcovi DPH) fakturuje bez DPH.

Upozorňujeme, že ešte pred nákupom alebo poskytnutím služby mimo SR, musí byť eshop registrovaný ako platiteľ DPH na SR.

Prejdeme k povinnostiam vyplývajúcich zo zákona na ochranu osobných údajov. Či eshop chce alebo nie, počas svojej činnosti sa nevyhne spracúvaniu osobných údajov svojich klientov (meno, priezvisko, adresa, telefón, email a iné). Takto vzniká databáza osobných údajov množstva ľudí, ktorá musí byť veľmi dobre ochránená.

Pre eshop resp. každú firmu je nevyhnutné disponovať Základnou bezpečnostou dokumentáciou firmy, smernicou alebo Bezpečnostným projektom, ktorý rieši postupy a procesy ohľadom narábania s citlivými údajmi a ponúka riešenia pre prípad, že by tieto údaje unikli, či boli zneužité.

Každý zamestnanec ako tzv.oprávnená osoba musí prejsť poučením ako s osobnými údajmi manipulovať, kde ich uchovávať a pod.

Eshop je z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov považovaný za informačný systém a je nutné ho ohlásiť Úradu na ochranu osobných údajov. Toto ohlásenie je bezplatné. Rovnako sa odporúča ohlásiť ukončenie podnikania cez eshop.

Dôkladne vypracované obchodné podmienky sú samozrejmosťou (inšpirujte sa veľkými eshopmi, kde je predpoklad, že tieto podmienky im vypracovali skúsení právnici). Netreba zabudnúť na platformu RSO – online európska platforma na riešenie spotrebiteľských sporov, ďalej na reklamačný poriadok, odstúpenie od zmluvy alebo napríklad spôsoby dopravy a platieb vo Vašom eshope.

Základným kameňom pre chod eshopu je získanie živnosti, či už ako SZČO alebo s.r.o., dôkladné vedenie a spracovanie účtovníctva. Aj toto sú veci, na ktoré treba myslieť a s ktorými Vám vieme pomôcť v našej spoločnosti.

Spusteniu eshopu by mala predchádzať dôkladná príprava po marketingovej, obchodnej i ekonomicko - právnej stránke, aby ste minimalizovali šance na vznik chýb a tým sa vyhli pokutám a hlavne robeniu si zlého mena pred svojimi zákazníkmi, pretože reputácia Vášho brandu sa ťažko napravuje.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 21.3. 2016