+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogjúl26

Čo keď nemáte peniaze na zaplatenie dane?

Ak zistíte v marci, že nemáte dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zaplatenie dane z príjmov môžete požiadať daňový úrad o odklad daňového priznania. Finančné riaditeľstvo SR umožnilo podnikateľom odklad daňového priznania z dôvodu dodatočného, ale úplného zhromaždenia dokladov, alebo práve na našetrenie peňazí potrebných na úhradu dane z príjmov.

Dva termíny odkladu

Od roku 2018, čiže za rok 2017 sa musí podať oznámenie o odklade daňového priznania na predpísanom tlačive. Podanie daňového priznania je možné odložiť o 3 mesiace, alebo o maximálne 6 mesiacov, ak súčasťou príjmov podnikateľa sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, čiže v prvom prípade do 30.06. a v druhom prípade. do 30.09. Pri iných daniach, napríklad daň z motorových vozidiel, alebo daň z pridanej hodnoty možnosť odkladu daňového priznania nie je.

Pokiaľ sa vám ani za tie tri mesiace nepodarilo našetriť potrebné peniaze, alebo sa jedná o daň, pre ktorú nemôžete posunúť podanie daňového priznania, stále je tu možnosť požiadať o odklad platenia dane, alebo o platenie dane v splátkach.

Splátkový kalendár

Správca dane povolí odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa daňového poriadku. Práve z tohto dôvodu musí podnikateľ spolu so žiadosťou predložiť aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.

V žiadosti môže dlžník navrhnúť výšku splátok, avšak pre správcu dane nie je tento návrh záväzný. Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane.

Podnikateľ nesmie zabúdať na to, že za všetko sa platí a tak aj za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Okrem úroku aj vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach na základe žiadosti podlieha poplatku vo výške 9,50 €.

Prvá výzva, Exekučná výzva a Exekučný príkaz

Ak ste nepodali žiadosť o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach a daň nezaplatili, daňový úrad vám pošle výzvu na zaplatenie dane, pre prípad, že ste len zabudli zaplatiť popri iných povinnostiach.

Ak nezareagujete zaplatením na výzvu, daňový úrad vám pošle daňovú exekučnú výzvu na zaplatenie dane. Ak nezareagujete ani na exekučnú výzvu, daňový úrad vám pošle daňový exekučný príkaz, ale tento príkaz daňový úrad nepošle len podnikateľovi, ale aj banke, v ktorej má účet a banka zadrží peniaze na účte. Ak peniaze podnikateľ sám nepošle ani na základe exekučného príkazu, banka tieto peniaze aj bez jeho vedomia pošle na účet správcu dane.

Ako vytiahnuť blokované peniaze na výplaty

Ak máte na účte peniaze, ktoré vám banka zadržuje a týmto pádom nemáte dosť peňazí na výplaty zamestnancom, môžete na pobočku banky priniesť písomné vyhlásenie o výbere prostriedkov na výplatu miezd zamestnancov.

V tomto vyhlásení musí byť uvedené číslo účtu, hodnota finančných prostriedkov na účte, hodnota čiastky, ktorú žiadate uvoľniť, výpočet, ako ste k tejto sume prišli a doplníte vyhlásenie, že ste si neuplatnili tento nárok v inej banke. Ale pozor, takéto vyhlásenie o výbere prostriedkov môžu podnikatelia uskutočniť len raz na jeden exekučný príkaz.


Tip z praxe

Pokiaľ vám chodia pravidelne exekučne príkazy na úhradu dane z pridanej hodnoty, môžete aj pravidelne, pri každom exekučnom príkaze žiadať banku o výber prostriedkov na výplatu miezd zamestnancov. Neváhate sa informovať u našich účtovníkov.


Nemajte hlavu v smútku, ak ste zistili, že popri iných výdavkoch vám nezostalo na zaplatenie dane. V prípade súčinnosti a ochotnej spolupráce sa s daňovým úradom dá dohodnúť na vhodnej alternatíve tak, aby ste sa vyhli dôsledkom nepríjemnej exekúcie.

L.R. ©Corlonez a.s. Dátum: 26.7.2018