+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmáj 6

Zmeny v obchodnom registri s platnosťou od 1.októbra 2020.

» Všetko o firmách

Prinášame vám prehľad zmien v obchodnom registri, ktoré prináša novela Obchodného zákona. čitaj ďalej

apr13

OPATRENIA V OBDOBÍ PANDÉMIE COVID - 19

» Všetko o firmách

Spracovali sme pre Vás zhrnutie prijatých opatrení na pomoc podnikateľom v období pandémie čitaj ďalej

mar 4

Kúpa spoločnosti s r. o.

» Všetko o firmách

Stručný prehľad základných informácií, ktoré by ste mali poznať pri kúpe spoločnosti. čitaj ďalej

máj14

Živnosť vs. s.r.o.

» Všetko o firmách

Chcete začať podnikať a neviete si vybrať medzi živnosťou alebo s.r.o. ? Práve tento blog vás prevedie spomenutými formami podnikania, ukáže rozdiely, prípadne výhody alebo nevýhody. čitaj ďalej

apr26

Čo si preveriť pred kúpou spoločnosti?

» Všetko o firmách

Chcete podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a premýšľate nad kúpou už existujúcej spoločnosti? Potom si určite prečítajte náš článok, kde poskytneme niekoľko rád, na čo si je potrebné pri kúpe dávať pozor. čitaj ďalej

mar19

Konečný užívateľ výhod (KUV)

» Všetko o firmách

Najnovšia novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu priniesla zmeny aj v niektorých súvisiacich predpisoch. Za najdôležitejšiu zmenu možno považovať novelizáciu zákona upravujúceho vedenie obchodného registra na základe ktorej sa zapisujú do tohto registra údaje o konečnom užívateľovi výhod. čitaj ďalej

feb28

Zodpovený zástupca v s.r.o.

» Všetko o firmách

Rozhodli ste sa pre podnikanie v oblasti, v ktorej sa dobre vyznáte? Avšak ste zistili, že pre príslušnú živnosť nespĺňate zákonom stanovené podmienky? Neobávajte sa, podnikať môžete aj prostredníctvom ustanoveného zodpovedného zástupcu. čitaj ďalej

sep18

Súhlas správcu dane už nepotrebujete

» Všetko o firmách

Novela Obchodného zákonníka z októbra 2017 so sebou priniesla viaceré zmeny. 1.9.2018 nadobudli účinnosť dve z nich, o ktorých by mal vedieť každý, kto si plánuje založiť s.r.o. čitaj ďalej

mar 1

Čo by ste mali vedieť o virtuálnych sídlach

» Všetko o firmách

Každý začínajúci podnikateľ sa musí na začiatku podnikania rozhodnúť o viacerých aspektoch. Jedným z nich je aj sídlo spoločnosti, ktoré je potrebné uviesť pri jej zápise do obchodného registra. čitaj ďalej

apr20

Kedy potrebujete súhlas správcu dane ?

» Všetko o firmách

Ste zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzate alebo nadobúdate obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným? Potom existuje vysoká pravdepodobnosť, že budete potrebovať súhlas správcu dane. čitaj ďalej

dec 5

Úradné elektronické schránky

» Všetko o firmách

Od 1. januára 2017 (najneskôr 30. júna 2017) nastáva zmena v komunikácii medzi občanmi/podnikateľmi a orgánmi verejnej moci, a to vo forme elektronických schránok, ktoré zriaďuje štát. čitaj ďalej

dec 1

Spoločnosť v kíze II. - možnosti riešenie krízy (seriál o kríze)

» Všetko o firmách

V predošlom blogu o spoločnostiach v kríze sme sa venovali vysvetleniu pojmov krízy a príslušným novinkám v Obchodnom zákonníku akými sú napríklad: definícia spoločnosti v kríze, povinnosti štatutárneho orgánu počas krízy a celkom novému pojmu plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje. čitaj ďalej

nov28

Identifikačné údaje spoločnosti s ručením obmedzeným

» Všetko o firmách

Podnikatelia sa pri vykonávaní svojej činnosti stretávajú s mnohými identifikačnými údajmi a číslami. V tomto blogu sa budeme venovať jednotlivým identifikátorom spoločností s ručením obmedzeným. čitaj ďalej

sep23

Rozdiel medzi konateľom a spoločníkom v eseročke

» Všetko o firmách

V našej praxi sa často stretávame s tým, že podnikatelia, zvyčajne tí začínajúci, nemajú úplne presné informácie o rozdieloch medzi konateľom a spoločníkom spoločnosti, ich postavení v spoločnosti, povinnostiach, zodpovednosti a podobne. Práve preto sa v tomto blogu pozrieme na rozdiely medzi týmito funkciami a tiež si povieme niečo o povinnostiach každej z nich. čitaj ďalej

júl26

Kedy by ste sa mali rozhodnúť prejsť na eseročku? (seriál III. časť)

» Všetko o firmách

V predchádzajúcich dvoch blogoch, ktoré si môžete prečítať TU a TU , sme Vám opísali rozdiely medzi podnikaním ako živnostník a podnikaním s eseročkou, pričom sme sa snažili vyzdvihnúť najmä výhody samotnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento blog bude venovaný najmä živnostníkom, ktorí stále zvažujú prechod na eseročku, no nie sú ešte úplne presvedčení o jej výhodách. čitaj ďalej

júl 6

Výhody s.r.o. oproti podnikaniu ako živnostník (časť II.)

» Všetko o firmách

Mnohí podnikatelia pred odštartovaním svojho biznisu zvažujú, či je pre nich výhodnejšie začať ako živnostník, alebo si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak patríte medzi nich aj vy, možno práve tento článok Vám pomôže rozhodnúť sa. čitaj ďalej

jún20

Výhody s.r.o. oproti podnikaniu ako živnostník? (seriál)

» Všetko o firmách

V blogu zo 14.12.2015 sme sa pozreli na základné rozdiely medzi podnikaním „živnostníka“ (SZČO) a podnikaním spoločnosti s ručením obmedzeným. V dnešnom blogu tieto dva druhy podnikania rozlíšime viac a pozrieme sa na všetky výhody, ktoré v porovnaní s klasickou živnosťou „eseročka“ prináša. čitaj ďalej

jún17

Kvalita či kvantita?

» Všetko o firmách

Dôraz a orientácia na kvalitu resp. kvantitu je vecou, s ktorou sa časom bude musieť každý podnikateľ interne vysporiadať. Nejde o žiadne právne, či ekonomické usporiadanie, ale hovoríme o vnútornom „presvedčení“, akým spôsobom sa v podnikaní uberať. čitaj ďalej

máj 5

Poistenie zodpovednosti za škodu

» Všetko o firmách

Pri výkone každého povolania môže nastať situácia, pri ktorej vznikne z rôznych príčín škoda spôsobená zamestnancom. Na zamestnanca sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o výške náhrad za takto spôsobenú škodu. Jedným zo spôsobov ochrany zamestnanca je poistenie zodpovenosti za škodu. čitaj ďalej

apr25

Financovanie startupu

» Všetko o firmách

Mladé začínajúce inovatívne firmy – startupy – majú v dnešnej dobe rôzne možnosti získania finančného kapitálu potrebného pre svoj rozvoj. Finančné prostriedky môžu získať z viacerých zdrojov od investorov. čitaj ďalej

apr22

Prečo sa neponáhľať so založením firmy?

» Všetko o firmách

Podnikanie býva dlhoročným procesom. Preto je na mieste otázka či sa naozaj oplatí ponáhľať so zakladaním spoločnosti aj za cenu nekvalitnej služby. Na trhu existujú rôzne spoločnosti, ktoré Vám radi, lacno a veľmi rýchlo založia firmu. Ale je spomínaná rýchlosť výhodou najmä ak ide o firmu na ktorej bude budete Vaše podnikanie stavať ? čitaj ďalej

apr19

Riziko kúpy firmy vzniknutej rozdelením

» Všetko o firmách

V blogu z 30. marca 2016 Kupujeme hotovú firmu sme sa pozreli na výhody a nevýhody pri kúpe ready made firmy. Poukazovali sme aj na skutočnosť, že spoločnosti ponúkajúce takéto firmy by Vám mali dať garancie a záruky ich právnej a ekonomickej čistoty, či potvrdenia z rôznych úradov, že voči nim neevidujú žiadne nedoplatky. čitaj ďalej

mar30

Kúpa hotovej firmy – risk či zisk?

» Všetko o firmách

Čoraz viac využívaným spôsobom ako v dnešnej dobe začať podnikať s vlastnou firmou (sro) je kúpa už hotovej spoločnosti resp. ďalšou možnosťou je si nechať spoločnosť založiť ako úplne novú bez histórie. V čom je tento spôsob výhodnejší? čitaj ďalej

dec14

Rozdiel medzi živnostníkom a živnosťou právnickej osoby a druhy živností

» Všetko o firmách

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa stále viac stretávame s otázkou, či si konateľ spoločnosti musí založiť živnosť ako fyzická osoba. V tomto blogu sa preto budeme venovať rozdielu medzi živnostníkom ako samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a živnosťou právnickej osoby a pozrieme sa aj na druhy živností. čitaj ďalej

dec 7

Ukončenie podnikania ( likvidácia firmy )

» Všetko o firmách

Máte spoločnostť, ktorej sa chcete nadobro zbaviť? Prinášame Vám prehľad najčastejšie používaných spôsobov medzi ponikateľmi. čitaj ďalej

okt17

Spoločníci s.r.o. a podnikanie zahraničných osôb - 5. časť (seriál o s.r.o.)

» Všetko o firmách

Každá s.r.o. musí mať minimálne jedného spoločníka a maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkmi (spolumajiteľmi) s.r.o. môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby a to slovenské ako aj zahraničné osoby. čitaj ďalej

okt11

Zahraničná osoba ako jediný spoločník s.r.o. - 4. časť (seriál o s.r.o.)

» Všetko o firmách

V súvislosti s ustanovením § 105a ods. 1 ObchZ vzniká ešte jedna otázka a to, či sa obmedzenia uvedené v odseku 1 vzťahujú aj na prípady, keď sú zakladateľmi alebo spoločníkmi slovenských jednoosobových s.r.o. zahraničné jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným. čitaj ďalej

okt 5

Kto môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? - 3. časť (seriál o s.r.o)

» Všetko o firmách

V zmysle § 105a Obchodného zákonníka spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Ide o tzv. „zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným“. čitaj ďalej

sep28

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným - 2. časť (seriál o s.r.o.)

» Všetko o firmách

Spoločnosť s ručením obmedzeným je založená dňom spísania spoločenskej zmluvy (ak spoločnosť zakladajú aspoň dvaja spoločníci) alebo zakladateľskej listiny (ak spoločnosť zakladá jeden spoločník) a vzniká dňom zápisu do obchodného registra. čitaj ďalej

sep26

Výhody a nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným - 1. časť (seriál o s.r.o.)

» Všetko o firmách

Spoločnosť s ručením obmedzeným je popri živnosti najrozšírenejšou formou podnikania. Hoci zavedenie daňových licencií a povinnosť vkladať základné imanie na účet v banke (táto časť zákona sa od 1.1. 2016 ruší, základné imanie nebude nutné vkladať na účet v banke) mierne rozšírili okruh nevýhod na strane s.r.o., stále je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania, čo potvrdzuje už dlhšiu dobu pretrvávajúci trend prechodu živnostníkov na s.r.o. čitaj ďalej

júl 6

Tipy a rady pri kúpe ready made spoločnosti

» Všetko o firmách

Poznáte to. Cítite, že Vás zamestnanie už nikam neposúva a po dlhom zvažovaní ste sa rozhodli, že začnete podnikať. Podnikateľský plán máte jasný, ale tak či onak, budete musieť vyriešiť otázku „formalít“ – akou formou budete podnikať. čitaj ďalej

jún30

Due diligence

» Všetko o firmách

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľskými subjektami je veľmi často používaným pojmom „Due diligence“. Kedy sa vykonáva a aké informácie poskytuje? čitaj ďalej