+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogjún20

Výhody s.r.o. oproti podnikaniu ako živnostník? (seriál)

V blogu zo 14.12.2015 sme sa pozreli na základné rozdiely medzi podnikaním „živnostníka“ (SZČO) a podnikaním spoločnosti s ručením obmedzeným. V dnešnom blogu tieto dva druhy podnikania rozlíšime viac a pozrieme sa na všetky výhody, ktoré v porovnaní s klasickou živnosťou „eseročka“ prináša.

Spôsob založenia:

Pokiaľ sa rozhodnete podnikať ako fyzická osoba – podnikateľ, stačí spĺňať tri základné podmienky (vek 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony), zvoliť si obchodné meno, nahlásiť túto skutočnosť živnostenskému registru, zaregistrovať sa na daňovom úrade a môžete podnikať.

Pri eseročke je postup síce zložitejší a finančne nákladnejší, no na druhú stranu, pri eseročkách máte podstatne viac možností, ako si spoločnosť prispôsobiť podľa seba. Od základných vecí ako to, že obchodné meno spoločnosti nemusí obsahovať Vaše meno a sídlo spoločnosti nemusí byť v mieste Vášho trvalého pobytu, až po veci zložitejšie, ktoré si rozpíšeme nižšie.

Možnosť vlastniť eseročku bez nutnosti konať v jej mene.

V eseročkách odlišujeme konateľa spoločnosti (štatutárny orgán, ktorý spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje v jej mene) a spoločníka spoločnosti (majiteľ spoločnosti) a je len na Vás, či bude obe funkcie zastupovať tá istá osoba. Pričom trestnoprávnu zodpovednosť za spoločnosť nesie konateľ spoločnosti. Preto je povinnosťou konateľa dohliadať na to, aby spoločnosť dodržiavala platnú legislatívu.

Podmienka bezúhonnosti.

Predstavme si nasledovnú situáciu: Ste konateľom spoločnosti a stratíte bezúhonnosť. To znamená, že už nespĺňate jednu zo základných podmienok pre výkon funkcie konateľa spoločnosti. V prípade eseročky existuje jednoduché riešenie. Odvoláte sa z funkcie konateľa a namiesto seba vymenujete do tejto funkcie osobu, ktorej dôverujete. Pri živnostníkovi niečo takéto nie je možné a podnikateľ je povinný pozastaviť, prípadne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

Dodatočná úprava štruktúry spoločnosti:

Predstavme si názornú situáciu: Podnikáte ako fyzická osoba – podnikateľ, biznis Vám funguje, podnikanie sa úspešne rozrastá. Po čase zistíte, že majetku a zároveň aj povinností spojených s podnikaním je stále viac a už nestíhate všetko, čo by ste stíhať chceli. Ako živnostník nemáte veľa možností, ako si podnikanie v takomto prípadeuľahčiť.

Pri eseročke môžete do spoločnosti kedykoľvek pribrať obchodných partnerov, investorov, vymenovať konateľa, ktorý by Vašu spoločnosť zastupoval navonok. V podstate s ňou manipulovať ľubovoľne už od základných zmien ako je sídlo spoločnosti a obchodné meno až po tie komplikovanejšie zmeny ako sú napríklad prerozdeľovanie zisku v spoločnosti a pod. Zjednodušene povedané, môžete si ju prispôsobovať tak, aby bola vždy nastavená presne tak, ako si to Vaše podnikanie vyžaduje.

Jednoduchšie preukazovanie finančnej spoľahlivosti.

Pri mladších eseročkách sa finančná spoľahlivosť preukazuje zvyčajne len hodnotou základného imania. Toto Vám môže pomôcť napríklad pri získavaní koncesie pre nákladnú alebo osobnú dopravu. Zvýšenie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným pritom nie je vôbec zložité. Živnostník preukazuje finančnú spoľahlivosť overeným súpisom svojho majetku a záväzkov. Prípadne sa zvykne vyžadovať uzatvorenie poistenia na výkon činnosti, čo zvyšuje náklady.

Oddelenie súkromného majetku od majetku spoločnosti.

Fyzické osoby – podnikatelia ručia za každý záväzok celým svojím majetkom. Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Čo je v praxi nula, keďže vklad spoločníka býva plne splatený už pri vzniku. To znamená, že pokiaľ Vaše podnikanie nedopadne podľa Vašich predstáv, nikto nemá dosah na Váš súkromný majetok, ale len na majetok spoločnosti. Toto samozrejme platí aj opačne. V prípade zadlženia fyzickej osoby zostáva majetok spoločnosti v bezpečí.

V tomto blogu sme sa pozreli na rozdiely medzi eseročkami a podnikaním ako živnostník najmä z právneho hľadiska. Avšak, výhod je viacero. Tie ďalšie si prejdeme v nasledujúcom blogu z nášho seriálu o výhodách s.r.o. v porovnaní s bežnou živnosťou.

F.S. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 20.6.2016