+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmáj 5

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri výkone každého povolania môže nastať situácia, pri ktorej vznikne z rôznych príčín škoda spôsobená zamestnancom. Na zamestnanca sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o výške náhrad za takto spôsobenú škodu. Jedným zo spôsobov ochrany zamestnanca je poistenie zodpovenosti za škodu.

V našom blogu o externom a internom vedení účtovníctva sme sa zmienili v jednej z najčastejších otázok, ktoré dostávame o zodpovednosti účtovnej firmy za prípadné chyby spôsobené pri vedení účtovníctva.

Najskôr sa však pozrieme na zodpovednosť zamestnanca za spôsobenú škodu pri výkone jeho náplne práce. Napríklad firemný interný účtovník/pracovník za pokladňou a podobne bývajú najčastejšie v merítku zamestnávateľa ohľadom vymáhania si náhrad za vzniknutú škodu či manko.

Ochrana zamestnanca je v tomto smere zakotvená v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Paragraf 186 tohto zákona hovorí o výške náhrady, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať. Náhrada za spôsobenú škodu zamestnancov nesmie prekročiť 4-násobok jeho priemerného mesačného zárobku.

Toto však neplatí ak zamestnanec podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti za škodu, napríklad keď mu bola zverená správa hotovosti, cenín alebo tovaru a ak sa preukáže, že manko vzniklo na základe jeho priameho pochybenia. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne ,inak sa považuje za neplatnú.

Pri poistení zodpovednosti za škodu sa môže zamestnanec obrátiť na poisťovne, ktoré na základe charakteru práce zamestnanca, a ďalších faktorov ho takto môžu poistiť. Limity, od a do ktorých jednotlivé poisťovne vedia klientov poistiť sa diametrálne rôznia, preto odporúčame nechať si vypracovať poistné ponuky od viacerých poisťovní.

Poistiť sa pre prípad spôsobenia škody môže okrem interného zamestnanca aj podnikateľský subjekt ako taký. Toto poistenie zahŕňa napr. škodu vzniknutú tretej strane alebo priamo zákazníkovi pri výkone podnikateľskej činnosti. Škoda môže vzniknúť napr. pri používaní výrobku alebo služby, ktorú podnikateľ predal, ale aj pri obyčajnej jazde motorovým vozidlom.

Veľmi častým, priam až nevyhnutným býva poistenie podnikateľov zvlášť v určitých špecifických typoch profesií ako sú účtovníci, advokáti, notári a rôzni podnikatelia z oblasti stavebného inžinierstva a stavebníctva. Niektorým podnikateľským oblastiam to ukladá priamo zákon, iným to zákon neprikazuje, ale býva to podmienkou uzatvorenia väčšieho kontraktu.

Preto odporúčame nepodceňovať, či už jednotlivcom alebo podnikateľským subjektom túto „nepríjemnú“ oblasť podnikania. Nechajte si vypracovať viac poistných ponúk. aby ste si ich mohli porovnať a vybrať pre Vás tú najvýhodnejšiu. Ak sa v tejto oblasti nevyznáte, obráťte sa na poisťovacích agentov, ktorí Vám radi pomôžu vybrať ideálnu ponuku priamo pre Vás.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 5.5. 2016