+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr26

Čo si preveriť pred kúpou spoločnosti?

Chcete podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a premýšľate nad kúpou už existujúcej spoločnosti? Potom si určite prečítajte náš článok, kde poskytneme niekoľko rád, na čo si je potrebné pri kúpe dávať pozor.

Akvizičný trh zaznamenáva v posledný rokoch výrazný rast a v súčasnosti ponúka dostatočný výber spoločností na predaj. Pre podnikateľov sú vhodnou voľbou menej rizikové, novozaložené spoločnosti, tzv. ready made spoločnosti. Takéto spoločnosti boli založené výhradne za účelom ďalšieho predaja a sú pripravené ihneď k podnikaniu. Na druhej strane existujúce spoločnosti s viacročnou históriou predstavujú pozitívum v samotnej vyššej reputácii pre obchodných partnerov oproti novozaloženým s.r.o. V prípade, že pre svoje podnikanie potrebujete alebo máte záujem o kúpu spoločnosti, ktorá vykonávala v minulosti ekonomickú činnosť je vhodné venovať pri jej kúpe zvýšenú pozornosť.

Verejne prístupné informácie

V súčasnosti je možné získať množstvo informácií o existujúcej spoločnosti z verejne dostupných registrov. Každá obchodná spoločnosť je povinná byť riadne zapísaná do Obchodného registra SR. Z neho je možné zistiť identifikačné údaje týkajúce sa sídla, predmetov podnikania, spoločníkov či štatutárnych orgánov.

Ďalší spôsob ako možno získať čo najviac informácií je Finstat.sk. Tento portál obsahuje predovšetkým ekonomické informácie o finančnom zdraví slovenských spoločností a poskytuje ďalšie finančné analýzy, ktoré vyplývajú z uložených účtovných závierok. Ide o pomerne jednoduchú a dostupnú možnosť ako zistiť napríklad výšku tržieb a ziskov, prípadne aj varovné signály o tom, že spoločnosť nemusí hospodáriť rozumne.

Bezdlžnosť spoločnosti

Pri kúpe spoločnosti sa stávate vlastníkom spoločnosti ako celku a prípadné daňové nedoplatky či penále môžu znížiť skutočnú hodnotu nadobúdanej spoločnosti. Preto možno považovať zabezpečenie istoty, že nezískate spoločnosť s rizikom prebrania zodpovednosti za záväzky, ktoré vznikli v minulosti v rovine daňovej, obchodnej, majetkovej za podstatnú náležitosť pri zamýšľanej kúpe spoločnosti. Navrhujeme sa zamerať na tieto body:

• nechajte si predložiť, že má spoločnosť riadne vedené účtovníctvo – vyžiadajte si aktuálnu účtovnú závierku, daňové priznania, hlavnú knihu spoločnosti či stav pokladne

• overte si záväzky voči jednotlivým inštitúciám, ako sú daňový a colný úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne na ich internetových stránkach, prípadne požiadajte o vydanie potvrdenia o bezdlžnosti. Tiež si môžete vyžiadať potvrdenia zo súdov či nie je vedené voči spoločnosti žiadne súdne konanie

• overte si ďalšie záväzky spoločnosti prostredníctvom účtovnej závierky, kde je možné vyhľadať údaje o úveroch, leasingoch

• zistite si, či firma nie je v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii prostredníctvom Obchodného registra – povinnosť uvádzať obchodné meno s dodatkom, ktorý označuje skutočný právny stav, t. j. „v likvidácii“ „v konkurze“ alebo „v reštrukturalizácii“

• zaujímajte sa o históriu spoločnosti, v čom podnikala a podobne.

Ako ste si mohli prečítať, pri kúpe spoločnosti s históriou sa môžu vyskytnúť isté riziká. Bezproblémové podnikanie po kúpe spoločnosti je podmienené dôveryhodnosťou predávajúceho resp. sprostredkovateľa, ktorý zmluvne garantuje bezdlžnosť spoločnosti. Odporúčame zvýšiť opatrnosť aj v prípade, že Vám bezdôvodne nie sú poskytnuté informácie alebo predložené účtovné doklady spoločnosti. Kúpu spoločnosti je potrebné dobre premyslieť, aby ste sa ako kupujúci nedopustili zbytočných chýb.


Súvisiace články:


Dana Kršková ©Corlonez a.s. , Dátum: 26.4.2019