+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar30

Kúpa hotovej firmy – risk či zisk?

Čoraz viac využívaným spôsobom ako v dnešnej dobe začať podnikať s vlastnou firmou (sro) je kúpa už hotovej spoločnosti resp. ďalšou možnosťou je si nechať spoločnosť založiť ako úplne novú bez histórie. V čom je tento spôsob výhodnejší?

Pre človeka, ktorý nemá právne vzdelanie alebo predchádzajúce podnikateľské skúsenosti, je založenie svojej vlastnej firmy dlhý, zložitý a administratívne náročný proces. Veľmi mätúce býva porozumenie celému procesu zakladania spoločnosti s ktorým tlačivom na aký úrad ísť, čo si nechať notársky overiť a čo nie a v akej lehote to treba všetko stihnúť.

Aby sa človek vyhol tomuto komplikovanému procesu, môže si vybrať jednoduchšiu cestu, a to nechať si založiť firmu na mieru alebo si ju rovno kúpiť už hotovú a pripravenú na podnikanie.

„To si mám nechať založiť firmu inou firmou“?

Áno. Na trhu sa nachádza mnoho odborných konzultačno-poradenských firiem, ktoré tento celý proces zabezpečia za Vás. Zariadia podanie príslušných dokumentov, ich správne vyplnenie a uhradenie všetkých poplatkov v zákonnej lehote. Od Vás budú potrebovať iba dodanie vstupných údajov ako meno, priezvisko, adresa atď. a samozrejme na základe Vašej predstavy a vzájomnej komunikácie aj výber správnych predmetov podnikania.

Veľkou výhodou zvolenia si takéhoto spôsobu získania firmy je napr. fakt, že tieto odborné spoločnosti využívajú tzv. ZEP (zaručený elektronický podpis). Vďaka tomu sú všetky súdne poplatky vo výške 50% bežnej ceny. Ďalšou výhodou sú samozrejme skúsenosti a prax týchto firiem vo svojom obore, čiže aj znalosť prípadných rizík, ktorým sa treba vyhnúť a ako celé založenie firmy spraviť čo najrýchlejšie pre klienta.

Môžete si vybrať, či si chcete nechať spoločnosť založiť ako čisto novú bez histórie alebo si firmu kúpite už hotovú a založenú. Všetky renomované konzultačné firmy Vám na kúpu už hotovej firmy dajú garanciu a záruku jej právnej a ekonomickej čistoty (okrem iného aj potvrdenia z príslušných úradov, že firma nemá dlhy napr. na zdravotnom a sociálnom poistení, na daňovom úrade a pod) prejdú si s Vami dôkladne stav spoločnosti a vypracujú potrebné dokumenty ku kúpe spoločnosti.

Ak si klient nie je istý a má pochybnosti o pôvode firmy, niektoré konzultačné spoločnosti využívajú na predaj svoje vlastné spoločnosti založené výhradne za účelom ich ďalšieho predaja. Ide o najtransparentnejší spôsob pokiaľ má zákazník určitú nedôveru k predajcovi. Takáto firma je nová a má vybavené všetky potrebné náležitosti k podnikaniu.

Celý proces založenia firmy resp. jej kúpy je možné vybaviť online, no odporúčame záujemcom aspoň zo začiatku absolvovať s predajcom osobné stretnutia a prejednať potrebné náležitosti podrobne.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti alebo jej založenie, či potrebujete doplňujúce informácie ohľadom tejto oblasti, kontaktuje nás a radi Vám pomôžeme.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 30.3. 2016