+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep18

Súhlas správcu dane už nepotrebujete

Novela Obchodného zákonníka z októbra 2017 so sebou priniesla viaceré zmeny. 1.9.2018 nadobudli účinnosť dve z nich, o ktorých by mal vedieť každý, kto si plánuje založiť s.r.o.

Podľa Obchodného zákonníka si osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle nemôže založiť s.r.o. Táto bezdlžnosť sa do 31.8.2018 preukazovala získaním súhlasu so zápisom v obchodnom registri od daňového úradu.

Zakladateľ s.r.o. požiadal o potvrdenie daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska alebo sídla a ten do 5 pracovných dní bol povinný bezplatne takýto súhlas vydať, samozrejme ak výška nedoplatku nepresahovala sumu 170 eur.

Jednou zo zmien, ktorú priniesla novela Obchodného zákonníka je zrušenie práve tejto žiadosti o súhlas správcu dane pri založení s.r.o. Od 1.9.2018 bude dlhy zakladateľa s.r.o. preverovať sám registrovaný súd.

Okrem daňových dlhov bude registrovaný súd preverovať aj dlhy na sociálnom poistení. A práve toto, je ďalšou zmenou, ktorú prináša novela Obchodného zákonníka. To znamená, že zakladateľ s.r.o. nielenže nemôže byť vedený v zozname daňových dlžníkov, ale najnovšie ani v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Na odvodoch v Sociálnej poisťovni nemôže dlhovať žiadnu sumu, pretože neberie sa do úvahy ani prípad, ak dlžnú sumu splácate, ale ešte nie je úplné splatená.

Táto novela sa vzťahuje na zakladateľov (spoločníkov) spoločnosti, nie na konateľov. Ak nastane situácia, že aj po úhrade dlhu voči Sociálnej poisťovni bude osoba figurovať v zozname dlžníkov, vtedy môže Sociálna poisťovňa vydať písomný súhlas, ktorý potvrdí, že daňový nedoplatok voči tejto osobe neeviduje a súhlasí so založením spoločnosti.

R.F. ©Corlonez a.s. Dátum: 18.09.2018


Máte záujem o zrýchlené založenie spoločnosti? Stačí kliknúť sem a spoločnosť máte na dosah.