+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmáj14

Živnosť vs. s.r.o.

Chcete začať podnikať a neviete si vybrať medzi živnosťou alebo s.r.o. ? Práve tento blog vás prevedie spomenutými formami podnikania, ukáže rozdiely, prípadne výhody alebo nevýhody.

Najčastejšia otázka u začínajúcich podnikateľov je ohľadom zvolenia formy podnikania. Rozhodnúť sa pre konkrétny typ podnikania môže záležať od rôznych faktorov.

Založenie živnosti zahŕňa získanie živnostenského oprávnenia, ktoré trvá 2-4 pracovné dni. Tu je dôležité, aby živnostník spĺňal všeobecné podmienky, ako je vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Ak si zvolí remeselnú alebo viazanú živnosť, potom musí spĺňať aj osobitné podmienky, medzi ktoré sa radí odborná spôsobilosť a prax. Pri založení s.r.o. je postup zložitejší a dlhší. Založenie trvá cca 14 dní a zahŕňa vypracovanie zakladateľských dokumentov, ohlásenie živnosti a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

V oblasti ručenia je vo výhode s.r.o. Tá za záväzky ručí celým svojim majetkom a spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Pričom živnostník ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom (aj osobným), v prípade manželstva dokonca spoločným majetkom manželov.

Vedenie účtovníctva je ďalšou súčasťou podnikania. V prípade živnosti môže živnostník zabezpečiť vedenie účtovníctva externým účtovníkom alebo si ho bude viesť svojpomocne. Na výber je vedenie jednoduchého účtovníctva alebo uplatňovanie paušálnych výdavkov. V roku 2019 je možné uplatňovať paušálne výdavky do výšky 60% z vašich príjmov, najviac do výšky 20 000€/rok. S.r.o. naopak musí viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je zložitejšie, ale prináša výhody, ako napr. dôslednejšie časové odlíšenie pri plánovaní základu dane, možnosť zahrnúť do daňových výdavkov prijaté faktúry, aj keď ešte neboli uhradené. Samozrejme aj s.r.o. si môže účtovníctvo viesť svojpomocne alebo si zabezpečiť externého účtovníka.

Daňové a odvodové zaťaženie sa pri živnosti a s.r.o. líši:

Ukončenie alebo prerušenie podnikania je najjednoduchšie pri živnosti. Pri prerušení podnikania stačí podať žiadosť na príslušnom Okresnom úrade a pozastavenie oznámiť aj daňovému úradu a zdravotnej a sociálnej poisťovni. Pozor, prerušenie je možné iba na dobu určitú (max. 3 roky). Zrušenie živnosti je možné vybaviť v priebehu pár dní. Ak nemáte dlhy, je to oveľa jednoduchšie, v opačnom prípade to môže byť komplikovaný proces, keďže ručíte celým svojim majetkom. V prípade s.r.o. je možné ukončiť podnikanie viacerými spôsobmi, a to likvidácia, fúzia, konkurz alebo predaj. Najvýhodnejší sa javí predaj s.r.o., pretože predajom ešte môžete aj niečo zarobiť.

Obe z foriem podnikania majú svoje pre a proti. Ak predpokladáte nižšie príjmy, živnosť bude výhodnejšou formou. Je to hlavne z dôvodu uplatnenia si paušálnych výdavkov, ale je potrebné myslieť aj na to, že za vzniknuté dlhy ručíte celým svojim majetkom a tiež sa nevyhnete plateniu odvodov. Na druhej strane, ak očakávate vysoké zisky, vtedy je s.r.o. lepšou voľbou, najmä z pohľadu zaplatených daní a odvodov a za vzniknuté dlhy sa ručí obmedzene.


Súvisiace články:


Radka Fecenková ©Corlonez a.s. , Dátum: 14.05.2019