+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr22

Prečo sa neponáhľať so založením firmy?

Podnikanie býva dlhoročným procesom. Preto je na mieste otázka či sa naozaj oplatí ponáhľať so zakladaním spoločnosti aj za cenu nekvalitnej služby. Na trhu existujú rôzne spoločnosti, ktoré Vám radi, lacno a veľmi rýchlo založia firmu. Ale je spomínaná rýchlosť výhodou najmä ak ide o firmu na ktorej bude budete Vaše podnikanie stavať ?

V posledných rokoch prechádza veľa živnostníkov na platformu obchodnej spoločnosti najmä kvôli odvodovej optimalizácii, keďže odvodové zaťaženie SZČO býva označované ako “likvidačné”. Dopyt po zakladaní firiem sa logicky zvýšil a roztrhlo sa vrece s poradenskými firmami, ktoré Vám expresne založia firmu.

Ako sa vyznať v spleti týchto firiem?

Trh sa akosi prirodzene dostal do štádia, kedy konzultačné spoločnosti bojujú o zákazníka predovšetkým cenou a rýchlosťou zakladania spoločností.

Oslovíte firmu – pošlete dokumenty – Vaša firma je založená – Zaplatíte. Skrátka, masová výroba, pričom najväčší dôraz sa kladie na znižovanie ceny tejto služby. Vyhráva kvantita nad kvalitou a firmy sa rady chvália počtom založených spoločností za týždeň, mesiac či rok. Ale je práve toto kritériom úspešnosti?

Zakladanie spoločností je postavené na právnom základe, žiadna hromadná výroba by sa v tejto oblasti vyskytovať nemala. Každý právny stav je jedinečný a originálny, preto sa každej požiadavke klienta treba venovať individuálne, či už sa jedná o zmeny v jeho spoločnosti, alebo práve o založenie novej spoločnosti.

(Otvoriť infografiku v novom okne)

Cieľom pri zakladaní by malo byť, aby klient vždy dostal kvalitne a precízne založenú spoločnosť, a aby bol jasne a dostatočne informovaný o tomto procese. Založenie spoločnosti by malo zahŕňať komplexný balík poradenských služieb súvisiacich so založením spoločnosti, o ktoré sa môže budúci majiteľ firmy pri podnikaní oprieť.

Uvedieme Vám najzákladnejšie príklady, ktoré je pri založení spoločnosti dôležité zvážiť:

Chcete si spolu s Vaším spoločníkom založiť obchodnú spoločnosť s názvom Auto & Doprava s.r.o. a neviete sa rozhodnúť, kto bude/nebude konateľom, a kto bude mať aké právomoci. Musíte si zadefinovať funkciu konateľa vo firme, jeho pôsobenie, zodpovednosti a podobne. Rozhodnúť sa, aké budú kompetencie v rôznych funkciách a orgánoch spoločnosti.

Rovnako odporúčame v spoločenskej zmluve riešiť finančnú zodpovednosť za peňažné operácie konateľa. Napríklad, aby mohol každý konateľ samostatne podpisovať zmluvy len do výšky napr. 3000 eur, pri vyšších transakciách boli potrebné podpisy oboch konateľov, resp. odsúhlasenie valným zhromaždením. Všetky tieto parametre je vhodné implementovať do spoločenskej zmluvy, ktorou bude Vaša nová spoločnosť založená.

Veľmi dôležité je navrhnutie riešenia prípadného ,,zablokovania spoločnosti‘‘, (stav kedy sa konatelia alebo spoločnosti nevedia zhodnúť prípadne spolu vôbec komunikovať.) Často na to poradenské firmy nemyslia, pri tom je to v podnikaní častým javom.

Toto sú len najčastejšie prípady, ktoré je dôležité s každým klientom zvážiť hneď na začiatku podnikania. Vďaka kvalitne vypracovaným zakladateľským dokumentom sa môže predísť prípadným problémom a nedorozumeniam, ktoré by mohli viesť k strate biznisu či dokonca financií. Považujeme za dôležité vopred jasne a transparentne určiť zodpovednosti každej osoby už pri založení Vašej firmy.

Myslíte, že sa na toto prihliadne v prípade, že Vaša spoločnosť bude založená ,,masovou výrobou” ?

My v Corlonez advisory s.r.o. si to nemyslíme, a preto úspech nemeriame len počtom založených spoločností. Prvoradá je pre nás odbornosť a individuálnosť pri poskytovaní služieb. Klient musí byť dôsledne informovaný o všetkých možnostiach a nástrahách, ktoré je potrebné zvážiť už pri založení spoločnosti s prihliadnutím na podnikanie klienta.

Aj preto Vám odporúčame neuponáhľať sa so založením spoločnosti a dobre si vybrať konzultačnú firmu, ktorej zveríte založenie Vašej spoločnosti. Vaše podnikanie môže trvať niekoľko rokov, preto je dôležité venovať založeniu potrebný čas.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 22.4. 2016


TIP: o ďalších rizikách, ktoré môžu vzniknúť napr. pri kúpe firmy vzniknutej rozdelením sme písali v našom minulom blogu Kúpa firmy vzniknutej rozdelením