+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogjún17

Kvalita či kvantita?

Dôraz a orientácia na kvalitu resp. kvantitu je vecou, s ktorou sa časom bude musieť každý podnikateľ interne vysporiadať. Nejde o žiadne právne, či ekonomické usporiadanie, ale hovoríme o vnútornom „presvedčení“, akým spôsobom sa v podnikaní uberať.

Cena je určujúcim kritériom pri debate o orientácii na kvalitu a kvantitu. Očakáva a vyžaduje zákazník vysoko kvalitnú, odbornú a profesionálnu službu alebo mu postačí služba priemerná, bežná a poskytnutá rovnako ďalším desiatim ľuďom cez šablónu?

Na základe jednoduchého vzorca tvorby ceny je možné ľahko pochopiť, čo a za akú cenu zákazník dostane: PCs = VNs x marža

{PCs = predajná cena služby

VNs = výrobné náklady na službu x marža}

Obchodná spoločnosť nemôže podliezať svoje výrobné náklady. Je iba na podniku, čo Vám ako zákazníkovi za danú cenu ponúkne resp. čo pri nízkych cenách ukrojí.

Trh sa najmä v oblasti zakladania spoločností už dlho uberá cestou kvantity a masovosti. Môžeme povedať, že sa uberá cestou šablónového zakladania firiem, s dokumentami nájdenými niekde na internete a používanými deň čo deň pre každého klienta rovnako.

Je však správne založiť spoločnosť lacno, takpovediac šablónovo, keď každé podnikanie je jedinečné a nákladné ?

Odpoveď znie nie je. Tuctovosť sa nenosí a už vôbec nie v oblasti akou je zakladanie obchodných spoločností.

Považujeme za dôležité, aby sa na každé založenie spoločnosti nazeralo individuálne. To znamená, že si tento proces vyžaduje kvalitnú úvodnú konzultáciu o podnikateľskom zámere a o štruktúre a forme podnikania.

Až na základe získaných informácií by sa malo pristúpiť k samotnému založeniu spoločnosti. Zakladateľské dokumenty, ktoré budú tvoriť akúsi kostru podnikania, by mali byť individuálne pripravované. Mali by myslieť na všetky riziká a výzvy, ktoré vzhľadom na oblasť podnikania klienta prichádzajú do úvahy. Všetky tieto dokumenty by mali zahŕňať riešenia základných situácií ako je napríklad prerozdeľovanie zisku, vstup a odstup investora / spoločníka, prípadne rozpad spoločnosti. Predsa nie je nič horšie, ako keď vývoj podnikania obmedzuje nejaké opomenuté ustanovenie už v zakladateľských dokumentoch.

Neodmysliteľnou súčasťou procesu zakladania spoločností by malo byť dôkladné informovanie klienta o náležitostiach podnikania a podnikateľského prostredia po účtovno-právnej stránke. Toto je obzvlášť vhodné aplikovať pri začínajúcich podnikateľoch, aby tak mohli predísť nepríjemnostiam.

Ak sa rozhodnete pre založenie Vašej novej spoločnosti, buďte dôslední. Nenalákajte sa na nízke ceny za služby, ktoré nebudú prispôsobené Vášmu zámeru. Podnikanie je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje správne nastavenie už na začiatku.

Aj preto sme sa v Corlonez advisory rozhodli neísť s davom komerčnosti. Zadefinovali sme si prioritu individuálneho prístupu ku klientovi s riešeniami, ktoré budú oporou pri podnikaní.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 17.6. 2016