+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr25

Financovanie startupu

Mladé začínajúce inovatívne firmy – startupy – majú v dnešnej dobe rôzne možnosti získania finančného kapitálu potrebného pre svoj rozvoj. Finančné prostriedky môžu získať z viacerých zdrojov od investorov.

Ak by ešte niekto nevedel čo je to startup, treba povedať, že ide o prevažne začínajúcu inovatívnu firmu, ktorá má vypracovaný podnikateľský zámer. Startup musí byť v prvom rade inovatívny, to znamená, že buď priniesol na trh niečo nové, alebo zobral existujúci produkt/službu a pridal k nim svoju špecifickú pridanú hodnotu.

Preto napr. založenie reklamnej agentúry, cestovnej kancelárie alebo predajne potravín nepovažujeme za startup, keďže v tom klasickom poňatí neprinášajú na trh nič nové. Najčastejšie sa za startup považujú technologicky inovatívne spoločnosti, ktoré zaznamenávajú v prých mesiacoch a rokoch prudký nárast tržieb a ziskovosti.

Ďalším kritériom startupu je globálny charakter podnikania, t.z. expanzia a pôsobenie na celosveovej úrovni. Startup definuje jeho cezhraničná pôsobnosť. Aby mohol mať startup celosvetové ambície a vysokú ziskovosť v pomerne krátkom čase, potrebuje mať na svoje fungovanie finančné prostriedky. Mnohé startupy preto zvažujú vstup investora do podnikania, za čo mu „odovzdajú“ dohodnutý percentuálny podiel na imaní firmy. Investorom bývajú veľké firmy a korporácie, ktoré vidia v startupe potenciál budúcej ziskovosti a návratnosti vložených prostriedkov.

Aké formy financovania sú dostupné? Možností ako financovať startup je veľa, vyberieme tie najčastejšie.

Biznis anjeli (business angels)

Toto sú individuálni investori, ktorí cez svoje spoločnosti vstúpia do strartupu a svojím mentoringom pomáhajú startupu uspieť a korigovať jeho fungovanie. Na druhej strane očakávajú návratnosť takejto investície. Na Slovensku vznikol pre tento účel Klub podnikateľských anjelov Slovenska.

Rodina a známi

Rodina a najbližší priatelia Vám môžu poskytnúť určitú časť kapitálu pre začatie podnikania. Tento spôsob financovania je využívaný hlavne v úplných začiatkoch podnikateľskej činnosti startupu. Je určitým dôkazom, že startup disponuje základným kapitálom.

Crowdfunding (CF)

V dnešnej dobe ide o veľmi rozšírený model financovania startupov. Crowdfunding predstavuje zbieranie malých finančných príspevkov od veľkého množstva ľudí. Crowdfunding sa okrem financovania startupov tiež využíva na rôzne charitatívne účely a podobne.

Aby startup uspel v crowdfundingu musí dodržať niekoľko pravidiel tohto procesu, musí mať vypracovanú reklamnú crowdfundingovú kampaň a zaujímavý produkt. Na tieto účely služia webové stránky ako napr. Kickstarter, Indiegogo alebo Quirky, kde je možné spustiť kampaň v dvoch formách:

- flexible funding:

Máte za cieľ vybrať 50.000 USD, ale reálne zozbierate „iba“ 25.000 USD. Tieto prostriedky si startup po odpočítaní poplatku pre crowdfundingovú platformu môže ponechať a použiť ich na rozvoj podnikania.

- all or nothing:

Startup musí vyzbierať stanovenú cieľovú sumu, inak mu tieto prostriedky nebudú poskytnuté. Preto si väčšina startupov volí flexibilnú formu crowdfundingu.

Podnikateľské akcelerátory a inkubátory

Ako už z názvu vyplýva, ide o akceleráciu rozvoja startupu v relatívne krátkom časovom horizonte. K dispozícii sú kouči a skúsení podnikatelia, ktorí pomáhajú startupom so základnými otázkami riadenia firmy.

Medzi ďalšie, viac klasické formy financovania patrí napr. štátna pomoc cez svoje agentúry na pomoc podnikateľom. Na Slovensku ide napr. o Slovak Business Agency (bývalá NADSME – Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) alebo SRZB – Slovenská záručná a rozvojová banka.

Startupy rovnako môžu využiť aj bankový úver od finančných domov na prevažne krátko a strednodobý účel, pričom musí byť jasne preukázateľné, že startup bude schopný úver splácať.

Názov Startup nepredstavuje žiadnu formu ospravedlnenia v prípade neúspechu v štýle „ale veď sme len startup“. Startup je nutné chápať ako plnohodnotnú začínajúcu firmu so všetkým čo k tomu patrí a neschovávať sa za tento trend súčasnej doby. Prevažná väčšina (cca 80%) startupov do 2 rokoch skrachuje, preto rovážny prístup a zodpovednosť k svojej vlastnej firme s cieľom generovať zisk je nevyhnutnosťou pre budúci úspech startupu.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 25.4. 2016