+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar 4

Kúpa spoločnosti s r. o.

Stručný prehľad základných informácií, ktoré by ste mali poznať pri kúpe spoločnosti.

Kúpa novej spoločnosti vs. kúpa spoločnosti s históriou

Pred samotnou kúpou spoločnosti si treba uvedomiť či máte záujem o kúpu spoločnosti, ktorá už má niekoľko - ročnú históriu alebo potrebujete k podnikaniu iba novú spoločnosť so všetkými registráciami . Žiadna voľba nie je lepšia alebo horšia. Každý druh spoločnosti je vhodný na iný zámer.

Zjednodušene, ak sa rozhodnete pre kúpu staršej spoločnosti, malo by byť takéto rozhodnutie argumentované určitými kritériami, ktoré nová spoločnosť nevie splniť ako napr. potrebujete spoločnosť ktorá vie preukázať účtovnú históriu a pod. Pokiaľ však takéto kritéria splniť nepotrebujte a hľadáte len novú spoločnosť pre svoje podnikanie, potom najvhodnejšou voľbou je kúpa novej spoločnosti, ktorá má vytvorené rôzne registrácie, tzv. ready made spoločnosť.

Aké sú výhody ready made spoločnosti?

Kúpa novozaloženej spoločnosti je z časového hľadiska veľmi výhodná oproti založeniu firmy. Pri zakladaní (sro) okrem lehôt na živnostenskom úrade a lehôt na obchodnom registri si treba pripočítať čas, ktorý zaberú registrácie napr. na daňovom úrade. Založenie spoločnosti a získanie týchto registrácií môže trvať spolu aj tri mesiace.

Ak sa rozhodnete pre kúpu novozaloženej spoločnosti, môžete podnikať o niekoľko týždňov skôr. Takéto spoločnosti boli pred-založené výhradne za účelom ich ďalšieho predaja a sú pripravené ihneď k biznisu. Ich hlavnou výhodou teda je, že už nemusíte absolvovať zdĺhavé konania na úradoch, pretože ich absolvoval predajca. Jednoducho si ju zakúpite a podnikáte okamžite.

Zaujíma Vás či sú nejaké riziká pri kúpe ready- made spoločnosti ?

Spoločnosti takéhoto typu nemávajú veľký obrat, a preto nie je zložité prekontrolovať ich predložený účtovný stav. To zvládne aj bežný účtovník. Treba samozrejme posúdiť, či spoločnosť nemé povinnosti vyplývajúce so zmluvných vzťahov, pretože s kúpou spoločnosti preberiete aj takéto záväzky. Najdôležitejšie v tomto prípade je zaviazať predávajúceho za deklarovaný účtovný a právny stav. Je to jediné poistenie v prípade, že natrafíte na špekulantov.

V našej spoločnosti sa stretávame so situáciou, že klienti si dávajú pred kúpou vypracovať kompletnú analýzu vo forme due dilligence, to však odporúčame až v prípadoch, ak sa do kupovanej spoločnosti vkladá významný majetok. Ak je podnikateľ pri kúpe obozretný a využijete služby renovovaného predajcu, riziká sú zanedbateľné.

Rada na záver

Či už sa rozhodnete pre novozaloženú spoločnosť, alebo spoločnosť s históriou, pri kúpe je dôležité si spoločnosť preveriť. Podnikanie bez problémov po kúpe spoločnosti je podmienené dôveryhodnosťou predávajúceho resp. sprostredkovateľa, ktorý garantuje v zmluve bezdĺžnosť spoločnosti. Odporúčame Vám zvýšiť opatrnosť, ak predávajúci neposkytne informácie alebo nepredloží potrebné dokumenty ako i účtovné doklady. Pred samotnou kúpou je dobré si premyslieť za akým účelom spoločnosť kupujete, aby ste si nekúpili nevhodnú a zbytočne drahú spoločnosť.

Dominika Letková ©Corlonez a.s., Dátum: 4.3.2020


Bezchybné spoločnosti na predaj:

S nami sa nemusíte báť, že by ste sa dostali do nepríjemnej situácie a kúpili „mačku vo vreci“. Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam s predajom spoločností Vás vieme bezpečne previesť celým procesom kúpy Vašej novej spoločnosti.