+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar20

Daňové priznania za rok 2016

Ako každý rok, tak aj v roku 2017 sa z dôvodu podávania daňových priznaní za rok 2016 posilňujú podateľne daňových úradov a predlžujú úradné hodiny na daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach. Tento rok si pre nás Finančná správa Slovenskej republiky pripravila aj jednu novinku.

Dokedy musím podať daňové priznanie?

 • lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do 31. marca 2017

Dokedy musím daň zaplatiť?

 • lehota na zaplatenie dane je rovnaká, musíte ju teda zaplatiť do 31. marca 2017

Predĺžené úradné hodiny:

  1. marec 2017: 8:00 – 16:00
  1. – 28. marec 2017: 8:00 – 17:00
  1. – 30. marec 2017: 8:00 – 18:00
  1. marec 2017: 8:00 – 19:00

Rovnako sa posilňuje aj dostupnosť call centra, a to podľa predĺžených úradných hodín úradov. V posledný deň, teda 31. marca 2017, bude call centrum dostupné dokonca až do polnoci.

V prípade, ak daňové priznanie podať nestíhate, môžete daňovému úradu oznámiť odklad o tri mesiace. V prípade, že ste za rok 2016 mali aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžete požiadať až o šesť mesačný odklad.

Daňové priznanie je momentálne možné podať tromi spôsobmi:

 • elektronicky (aplikácia eDane alebo portál finančnej správy) – pre platiteľov DPH povinne elektronicky
 • v papierovej podobe ho poslať poštou na adresu daňového úradu
 • osobné podanie daňového priznania na podateľňu daňového úradu

Tento rok však môžu podnikatelia v Bratislave využiť aj štvrtý spôsob. Jedná sa o pilotný projekt „drive in“. Z dôvodu vysokého počtu sťažností daňovníkov na ťažké parkovanie pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici v Petržalke, sa finančná správa rozhodla vyskúšať inovatívne riešenie. Daňovníci môžu odovzdať vyplnené daňové priznanie pracovníkovi Daňového úradu Bratislava bez toho, aby vôbec vystúpili zo svojho auta. Pred DÚ Bratislava bude odstavené vozidlo finančnej správy, ktoré bude takýmto spôsobom prijímať daňové priznania a vydávať potvrdenia. Podľa finančnej správy ide o pilotný projekt. Ak bude úspešný, nevylučuje jeho využitie aj v budúcnosti.

Zdroj: tlačová správa finančnej správy SR zo 17.3.2017

F.S. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 20.03.2017