+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr26

K novej firme účtovníctvo zadarmo

Získajte k novej spoločnosti vedenie účtovníctva zadarmo

Kúpou spoločnosti to u nás nekončí. Pripravili sme pre Vás jedinečnú ponuku, v ktorej k Vašej novozaloženej spoločnosti s.r.o. od nás dostanete aj vedenie účtovníctva na 3 mesiace zadarmo. Máte tak možnosť oboznámiť sa s náležitosťami vedenia podvojného účtovníctva, ako aj s kvalitou našich služieb. Ak budete spokojní, môžete si u nás nechať vedenie účtovníctva aj naďalej.

Ako získať vedenie účtovníctva zadarmo?

Stačí, ak si objednáte službu Zakladanie sro medzi 25.4.2016 - 27.5.2016 a automaticky získavate možnosť objednať si službu Vedenie účtovníctva na 3 mesiace zadarmo.


Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť dodanie služby v prípade, ak:

1. Objednávateľ odmietne uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní účtovných služieb

2. Objednávateľ má nesplnené akékoľvek záväzky voči Dodávateľovi najmä, nie však výlučne, ak má neuhradené splatné faktúry

3. Ak sa preukáže, alebo sa Dodávateľ objektívne domnieva, že podnikanie Objednávateľa je alebo bude v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi SR

4. Ak sa preukáže, alebo sa Dodávateľ objektívne domnieva, že podnikanie Objednávateľa je alebo bude konkurenčným podnikaním s Dodávateľom

5. Ak počet účtovný položiek zapisujúcich sa v účtovnom denníku prekročí limit 65 položiek

6. Objednávateľ si objednal službu Zakladanie sro v inom, ako vyššie uvedenom dátume

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu, predĺženie a zrušenie tejto ponuky.