+421 238 105 909
sk

en de hu

Blognov 9

Daň z motorových vozidiel - novinka 2016

Ak patríte medzi väčšinu podnikateľov a využívate v podnikaní motorové vozidlo, tak sa Vás určite týka novinka ohľadom dani z motorových vozidiel.

Od 1.1. 2016 nastáva v splatnosti dani z motorových vozidiel jedna podstatná udalosť.

Daň z motorových vozidiel už po novom neprislúcha jednotlivým daňovým úradom podľa kraja, v ktorom je takéto vozidlo evidované, ale stáva sa príjmom štátneho rozpočtu.

Teraz:

Máte auto v s.r.o. s evidenčným číslom napr. TT – 123 XY (vozidlo evidované v Trnave, spadá pod krajský daňový úrad v Trnave.) V lehote do 30.1. roku 2016, ste povinní zaplatiť DzMV za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Po novom:

Či máte auto evidované v Trnave, Hlohovci, Nitre, Komárne atď. všetci budú platiť daň z motorových vozidiel na jeden bankový účet, účet štátnej pokladnice.

Povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel má podnikateľ do 30.1. 2017 (za zdaňovacie obdobie roku 2016).

V prípade, ak v podnikaní využívate viac automobilov evidovaných v rôznych krajoch, bude Vám po novom stačiť komunikovať s daňovým úradom prislúchajúcim k sídlu Vašej spoločnosti resp. trvalého bydliska FO.

Autor: © Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 9.11. 2015