+421 238 105 909
sk

en de hu

Vedenie účtovníctva

Mám záujem o ponukuZverte Vaše účtovníctvo do rúk profesionálov

Zverte Vaše účtovníctvo odborníkom a vy sa zatiaľ venujte svojmu podnikaniu naplno. Radi pre Vás zabezpečíme vedenie účtovníctva, správu miezd alebo komunikáciu s Finančnou správou.

Pre našich klientov poskytujeme vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva.

V sústave podvojného účtovníctva účtujú právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a podnikatelia – fyzické osoby, ktoré sa takto rozhodli dobrovoľne. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú podnikatelia – fyzické osoby.

V rámci jednoduchého účtovníctva sú najdôležitejšími knihami peňažný denník, pokladničná kniha, kniha pohľadávok a záväzkov a v prípade platcu DPH aj evidencia DPH. Okrem už spomínaných kníh zabezpečujeme tiež evidenciu majetku a vedenie knihy jázd.

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa vedenie hlavnej knihy, knihy analytickej evidencie, účtovného denníka, evidenciu a sledovanie pohľadávok a záväzkov, evidenciu dlhodobého majetku.

Samostatnou kapitolou sú dane. V tomto smere zabezpečujeme pre našich klientov podávanie daňového priznania k DPH na mesačnej alebo štvrťročnej báze, spolu s kontrolným výkazom a súhrnným výkazom prostredníctvom elektronickej komunikácie s Finančnou správou.

Na konci účtovného obdobia zabezpečujeme okrem spracovania riadnej účtovnej závierky, ktorá pozostáva zo spracovania súvahy, výkazu ziskov a strát a z poznámok, aj spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb.

Spracovanie miezd a personalistiky v našom ponímaní predstavuje vykonanie všetkých činností od zamestnania zamestnanca (vypracovanie pracovnej zmluvy) a jeho prihlásenia do príslušných poisťovní (prihlásenie do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne) cez pravidelný výpočet miezd a odvodov za príslušný mesiac (podávanie mesačných výkazov do príslušných poisťovní a hlásení na príslušný daňový úrad, ročné zúčtovanie dane z príjmov) až po riadne ukončenie pracovného pomeru (odhlásenie zamestnanca z poisťovní a ukončenie pracovného pomeru právoplatným spôsobom).

V prípade otázok týkajúcich sa cien Vám na požiadanie poskytneme cenník, ktorý si naši klienti vedia prispôsobiť k jednotlivým požiadavkám.


Šetrite svoj čas a nechajte účtovníctvo Vašej firmy na nás. Ozvite sa nám.

Všetky polia sú povinné. Správa bola úspešne odoslaná. Nastala chyba, skúste to neskôr prosím.